Župnijska cerkev Device Marije na Jezeru Na Fari

Dom starostnikov Prevalje

Župnijska cerkev sv. Device Marije na Jezeru v Farni vasi pri Prevaljah je kot samostojna župnija v zgodovinskih virih prvič omenjena 25. aprila 1335 in je bila prvotno poimenovana sv. Marija nad Guštanjem.

Verjetno so cerkev zgradili že v 13. stoletju, v listinah je omenjena že leta 1302. V načrtu iz leta 1861 in iz tlorisa, posnetega leta 1888, je razvidno, da je bila cerkev takrat še enoladijska gotska dvorana. Leta 1890 so začeli graditi novo cerkev na Fari. Cerkev so pozidali v času župnikovanja Antona Müllerja, oltarje je postavil župnik Anton Kesnar, posvetil pa jo je celovški škof Jožef Kahn leta 1897. Cerkev, ki jo je zgradil gradbeni mojster Peter Madile s Prevalj, je bila obnovljena leta 1990. Do leta 1861 je bila cerkev na Fari župnijska cerkev celotne spodnje Mežiške doline.

Ladjo stare gotske cerkve Staro ladjo so podrli in v prečni smeri sezidali večjo, v novo cerkev pa kot stransko kapelo vključili romanski kor z zvonikom. Ostaline stare cerkve so jasno vidne v kapeli, kjer je ohranjen križno-rebrasti gotski obok. Današnja cerkev je grajena v novobaročnem stilu, oltar v renesančnem, notranjščina cerkve je v celoti poslikana z bogato ornamentiko in figuralnimi prizori ter predstavlja triladijsko dvorano. Na fasadi cerkve je nad vhodom kip Križanega, v stenskih nišah pa kipa sv. Petra in Pavla. V kapeli pod zvonikom je ohranjen baročni oltar Matere božje. Domneva se, da gre za glavni oltar podrte cerkve. Glavni oltar današnje cerkve s kiparsko skupino Marijinega vnebovzetja je bogat izdelek umetnega podobarstva s konca 19. stoletja.

Poleg župnijske cerkve ima prevaljska fara pet cerkev: cerkev sv. Barbare v Zagradu, cerkev sv. Janeza Krstnika na Poljani, cerkvi sv. Ane in sv. Volbenka na Lešah, cerkev sv. Kozme in Damijana na Brinjevi gori. Cerkev sv. Lenarta na Platu, ki je prvotno spadala k prevaljski, so jo leta 1967 dodelili mežiški fari.

Najstarejše pričevanje slovenske besede v Mežiški dolini
Najstarejše pričevanje slovenske besede v Mežiški dolini so vložki v latinskih matičnih knjigah župnije Device Marije na Jezeru - v krstni knjigi 1641-1648 in poročni knjigi v letih 1641-1644. Na primer oblike ženskih priimkov s slovenskimi priponami in nekaj krajevnih in ledinskih imen: V KRSTNI KNJIGI: Philip in sotiska (v Soteski), v tomaschouah mlinach, Daniel v plati (na Platu), Tscheriagg (danes Černjak). V Leschach, na Temelnouim, Ladiniag v sagradi (Ladinik v Zagradu), Stich na Rauniach (torej stara, prava oblika na Ravnah). POROČNA KNJIGA: na Schaurouam, u pudloci v suskei fari (na Šaurovem v Podlogu v suški fari); Suha je na avstrijski strani Strojne. Koroschitz u raschischchi Fari. Matične knjige hranijo v župniji Prevalje.

Nagrobna in spominska plošča kaplana Antona Olibana
Ob vhodu v cerkev Device Marije na jezeru Na Fari na Prevaljah je pokopan kaplan farne cerkve, prijatelj Franceta Prešerna, Anton Oliban. Besedilo spominske plošče, odkrite leta 1967, je oblikoval Stanko Kotnik: Tu je pokopan kaplan, pesnik, prevajalec - "Anton Oliban, narodni buditelj, kulturni delavec, prijatelj Prešernov".

prevalje-krozni

Prevalje

Lep je svet med Peco in Uršljo goro, kjer ob vznožju leži obcina Prevalje z raznovrstnimi podobami narave, bogato kulturno dedišcino in središcem kulturnega,...

volinjak

Stražišče

Stražišče je gozdnato hribovito naselje vzhodno od Breznice. Po njem so raztresene samotne kmetije. Nad naseljem se boči apnenčasta Brinjeva gora,...

poljana

Poljana

Dobre 4 km s Prevalj, ob glavni cesti Prevalje–Mežica, leži naselje Poljana. Tik ob glavni cesti stoji gotska cerkev sv. Janeza Krstnika iz 14. stoletja,...

holmec

Holmec

Na nekdanjem mejnem prehodu Holmec stoji pomnik Domovino se vedno brani 1991-2011, postavljen ob 20-letnici samostojnosti RS.

sentanel

Šentanel

Vas slovi po izvrstni koroški kuhinji, prvovrstnem moštu in edinstvenih razgledih na Uršljo goro, Peco, Raduho, Libuško polje, Obir in Podjuno.

lese

Leše

Strnjena vasica Leše leži v majhni kadunji in je deloma raztresena po pobocjih, skozi pa tece Leški graben. Preteklost Leš je najbolj zaznamovalo rudarstvo,...