Vandravski trg

S prenovo mestnega jedra so na Prevaljah na avtobusni postaji uredili Vandravski trg v spomin na Rimljane kot lapidarij z replikami rimskih eksponatov, ki so bili najdeni na območju Prevalj. Datacija: konec 2. stoletja/ 1. polovica 3. stoletja po Kr.

Tod so živeli Rimljani
Rimska zasedba, ki je trajala okoli 400 let, je prinesla tudi v doline ob Mislinji, Meži in Dravi občutne spremembe. V rimski dobi je pred skoraj 2000 leti tod vodila glavna cesta iz Celeie (Celja), mimo Colatia (Starega trga pri Slovenj Gradcu), mimo Zagrada (pri Prevaljah), Poljane, Holmca in Iuenne (Globasnice) v Virunum na Gosposvetskem polju. Ob cesti so bile obcestne postaje kot žarišča antične kolonizacije in drugi rimski zaselki. Colatio je bil osrednje središče, kjer je bila poštna postaja in naselbina [izkopanine pričajo o bogastvu arheološkega najdišča], druga pomembna in mnogo manj poznana postojanka ob Meži je bila v Zagradu. Njen nastanek je zavit v temo. Novi gospodarji so v Zagradu, ob vznožju Barbarinega griča, ustanovili naselje, ki je moralo imeti prav ugledne prebivalce, ki so jih pokopavali v imenitnih, iz marmorja grajenih grobnicah [grobišče sodi v zadnjo tretjino 2. stoletja našega štetja]. Ob gradnji tovarne lepenke leta 1860 in eroziji reke Meže konec 19. stoletja je bilo odkritih okoli 60 marmornatih plošč, reliefov, stavbnih členov grobnic in nekaj kipov, ki so v lapidariju Koroškega muzeja na Ravnah in v Deželnem muzeju v Celovcu in nekatere kot replike na Vandravskem trgu na Prevaljah. Iz Meže pod Brančurnikovim mostom so potegnili rimski sarkofag, kamnito krsto, "Brančurnikovo klop", ki stoji pred gostilno Brančurnik. Najverjetneje je bila v Zagradu, sredi poti med Colatiem in Iueno, obcestna postaja za menjavo vpreg. [Ime Prevalje je baje latinskega izvora: Prae valle – Pred dolino (Podjunsko) (Dr. Janko Sušnik: Pripoved rimskih nagrobnikov iz Dobje vasi, 2001)].

Odlitek nagrobne plošče z reliefom Atisa in Erota
na desni strani je upodobljen zamišljen stoječi Atis. Njegova podoba daje vtis mladega in lepega mladeniča z značilno t.i. gesto žalovanja, v kateri si z eno roko podpira rahlo na stran obrnjeno glavo. Položaj tega orientalskega boga je skoraj stereotipem. Je prispodoba za večno kroženje življenja. Proti njemu je s telesom obrnjen gol krilati Erot z vitko iztegnjeno mladeniško postavo, ki predse v pokrčeni levici drži okroglo cilindrično posodo. Upodobljena v kombinaciji simbolno predstavljata izkazovanje spoštovanja.

Odlitek nagrobnega kvadra z reliefom nimfe
Upodobljena je gola ženska. Levico ima dvignjeno za glavo, z njo podpira spodnji del vrča. Z desnico drži ročaj. Skoraj čisto ravno oblikovana linija leve strani telesa daje figuri močan izraz. Ženska z vrčem najverjetneje predstavlja vodno nimfo. Nimfe so bile pogosto čaščene pri izvirih, vodnjakih in njim posvečenim svetiščih ob termah. V mestih južnega Norika je poznanih malo upodobitev nimf. Mogoče lahko upodobitev naše vodne nimfe povežemo z legendo o prevaljskem jezeru ali pa morda s toponimoma oz. ledinskima imenoma Studenzen in Toplize, ki sta navedena na Franciscejskem katastru za Koroško in sovpadata s prostorom rimskega grobišča na Zagradu.

Odlitek nagrobne plošče z reliefom pisarja
V profilu je upodobljen mož v tuniki, pisar (librarius), stoječ na vbočenem podstavku. Desno nogo dviga visoko in se z njo opira na posodo za akte (capsa). Z levico drži preko kolena razvit svitek (volumen), v desnici pa drži pisalo (stilus). Pisarji so služabniki, ki zapisujejo neposreden diktat svojega gospodarja oz. pokojnika. So simbol moči in ukazovanja gospodarja. Upodobitve pisarjev so značilne za podeželje in mesta južnega Norika.

Odlitek kipa rimskega oficirja – centuriona
Kip predstavlja rimskega oficirja. Njegova desna roka je dvignjena v položaj govornika. Oblečen je v tuniko, z levico drži težek vojaški plašč (paludamentum), ki mu sega preko ramen in hrbta. Opremljen je v kovinski oklep s poudarjenimi mišicami. Na prsih nosi odlikovanje (phalera). Ob levem boku nosi meč v nožnici, pritrjen s široko vezjo na širok službeni pas (balteus), ki sega prek desne rame. Kip je stal v stebrnem delu notranjosti zgornjega dela posebnega tipa nagrobne kapelice imenovane baldahin. Baldahin je služil poudarjanju kipa umrlega heroja stoječega na sredini. Še posebej v provincah upodobljeni vojaki z orožjem in odličji dokazujejo vojaško dejavnost in vrlino (virtus), orožje pa opredeljuje pokojnika kot aktivnega vojaka. Tako kip centuriona kot baldahin sta v Noriku zelo redka.

prevalje-krozni

Prevalje

Lep je svet med Peco in Uršljo goro, kjer ob vznožju leži obcina Prevalje z raznovrstnimi podobami narave, bogato kulturno dedišcino in središcem kulturnega,...

volinjak

Stražišče

Stražišče je gozdnato hribovito naselje vzhodno od Breznice. Po njem so raztresene samotne kmetije. Nad naseljem se boči apnenčasta Brinjeva gora,...

poljana

Poljana

Dobre 4 km s Prevalj, ob glavni cesti Prevalje–Mežica, leži naselje Poljana. Tik ob glavni cesti stoji gotska cerkev sv. Janeza Krstnika iz 14. stoletja,...

holmec

Holmec

Na nekdanjem mejnem prehodu Holmec stoji pomnik Domovino se vedno brani 1991-2011, postavljen ob 20-letnici samostojnosti RS.

sentanel

Šentanel

Vas slovi po izvrstni koroški kuhinji, prvovrstnem moštu in edinstvenih razgledih na Uršljo goro, Peco, Raduho, Libuško polje, Obir in Podjuno.

lese

Leše

Strnjena vasica Leše leži v majhni kadunji in je deloma raztresena po pobocjih, skozi pa tece Leški graben. Preteklost Leš je najbolj zaznamovalo rudarstvo,...