Podružnična cerkev sv. Barbare v Zagradu

Cerkev sv. Barbare, zavetnice rudarjev, zidarjev, kamnosekov, tesarjev, krovcev in arhitektov, stoji v Zagradu južno od Prevalj na terasastem pomolu, ki se na vse strani zelo strmo spušča v dolino Meže in je podružnica župnijske cerkve Device Marije na Jezeru. Ob njej je od leta 1965 veliko pokopališče za območje Raven in Prevalj.

Prvič je cerkev omenjena 3. marca 1496 kot "sandt Warbara bey Guetenstain", prezidana je bila v 17. stoletju. Od prvotne cerkve se je ohranil le še gotski prezbiterij s freskami iz leta 1466, od notranje opreme pa sta najpomembnejša stranska oltarja iz začetka 17. stoletja. Cerkev je v osnovi gotska in so ji v času baroka prizidali v vsej dolžini ladje stranski kapeli, kar daje cerkvi sedaj širino oz. prečnost. Izjemne so gotske srednjeveške freske ob glavnem oltarju iz 15. stoletja neznanega mojstra na oboku prezbiterija, ki so jih izpod ometa odkrili leta 1959. Motiv Imago pietatis ali Podoba usmiljenja je v slovenskem prostoru nekaj izjemnega. Na podlagi ohranjenega mojstrskega znaka pripisujejo avtorstvo beljaškemu umetniškemu krogu. Za časovno opredelitev slikarije v cerkvi je pomemben napis, ki se je ohranil iz časa nastanka fresk pod Matejevim angelom in se glasi: "Nach Christi Geburd vier hundert Jar und danach Im LXVI Jarr am X …" dalje pa je napis nečitljiv. V prevodu to pomeni: "Po Kristusovem rojstvu (tisoč) štiristo let in potem v 66. letu na X . . .". Iz tega časa se je na Slovenskem ohranilo največ stenskih slikarij.

prevalje-krozni

Prevalje

Lep je svet med Peco in Uršljo goro, kjer ob vznožju leži obcina Prevalje z raznovrstnimi podobami narave, bogato kulturno dedišcino in središcem kulturnega,...

volinjak

Stražišče

Stražišče je gozdnato hribovito naselje vzhodno od Breznice. Po njem so raztresene samotne kmetije. Nad naseljem se boči apnenčasta Brinjeva gora,...

poljana

Poljana

Dobre 4 km s Prevalj, ob glavni cesti Prevalje–Mežica, leži naselje Poljana. Tik ob glavni cesti stoji gotska cerkev sv. Janeza Krstnika iz 14. stoletja,...

holmec

Holmec

Na nekdanjem mejnem prehodu Holmec stoji pomnik Domovino se vedno brani 1991-2011, postavljen ob 20-letnici samostojnosti RS.

sentanel

Šentanel

Vas slovi po izvrstni koroški kuhinji, prvovrstnem moštu in edinstvenih razgledih na Uršljo goro, Peco, Raduho, Libuško polje, Obir in Podjuno.

lese

Leše

Strnjena vasica Leše leži v majhni kadunji in je deloma raztresena po pobocjih, skozi pa tece Leški graben. Preteklost Leš je najbolj zaznamovalo rudarstvo,...