Predstavitev kraja - Leše

Pravljicna vas leseStrnjena vasica Leše leži v majhni kadunji in je deloma raztresena po pobočjih, skozi pa teče Leški graben. Preteklost Leš je najbolj zaznamovalo rudarstvo, ko je leta 1818 Blaž Mayer, uradnik z Dunaja, odkril na Lešah premog. Leški rudnik je deloval 121 let in je bil v svojem času eden največjih in najsodobnejših rudnikov rjavega premoga v Evropi. Bogato rudarsko preteklost ohranja učna pot »Po stopinjah leških rudarjev« z desetimi postajami iz časa rudarstva, med drugim obnovljenim vhodom v rov Franciscus ob poti na Leše, spomenik rudarja v središču vasi, »frlescimer« …, predvsem pa Rudarski muzej. Na Lešah stojita "leški dvojčici", znameniti gotski cerkvi sv. Ane in sv. Volbenka. Z Leš je tudi znameniti Leški rokopis, bukovniški zapiski iz let 1757-1761, ki je najstarejše obsežnejše pričevanje slovenske govorice v Mežiški dolini. Na Leše privablja s kraško in ljudsko mistiko popestren in z meglicami obdan hrib Volinjak - naravna dediščina, kjer so po ljudskem verovanju bivale žal-žene in katerega posebnost je naravno okno in kraški pojav na ovršju z zanimivimi mikroreliefnimi kraškimi oblikami. V središču Leš stoji šola, na prostornem trgu stoji spomenik rudarja. V kraju so zelo dejavna društva, kulturno društvo ohranja rudarsko dediščino in z mističnostjo Volinjaka in žal žena privablja mlade na prireditev Pravljične Leše.

prevalje-krozni

Prevalje

Lep je svet med Peco in Uršljo goro, kjer ob vznožju leži obcina Prevalje z raznovrstnimi podobami narave, bogato kulturno dedišcino in središcem kulturnega,...

volinjak

Stražišče

Stražišče je gozdnato hribovito naselje vzhodno od Breznice. Po njem so raztresene samotne kmetije. Nad naseljem se boči apnenčasta Brinjeva gora,...

poljana

Poljana

Dobre 4 km s Prevalj, ob glavni cesti Prevalje–Mežica, leži naselje Poljana. Tik ob glavni cesti stoji gotska cerkev sv. Janeza Krstnika iz 14. stoletja,...

holmec

Holmec

Na nekdanjem mejnem prehodu Holmec stoji pomnik Domovino se vedno brani 1991-2011, postavljen ob 20-letnici samostojnosti RS.

sentanel

Šentanel

Vas slovi po izvrstni koroški kuhinji, prvovrstnem moštu in edinstvenih razgledih na Uršljo goro, Peco, Raduho, Libuško polje, Obir in Podjuno.

lese

Leše

Strnjena vasica Leše leži v majhni kadunji in je deloma raztresena po pobocjih, skozi pa tece Leški graben. Preteklost Leš je najbolj zaznamovalo rudarstvo,...