Leške cerkve

Podružnična cerkev sv. Ane na Lešah nad Prevaljami je znamenita gotska cerkev z vitkim zvonikom. Njen najodličnejši del je prezbiterij s stopnjevanimi zunanjimi oporniki. Notranjščina cerkve je likovno, torej umetnostno, silno bogata. Pravokotno ladjo pokriva lesen, na 98 polj razdeljen strop, ki je v 17. stoletju zamenjal prvotnega gotskega. Velik oltar pri sv. Ani iz leta 1644 je imeniten predstavnik naših "zlatih oltarjev" iz 17. stoletja. Na severni in južni steni prezbiterija ter na njegovi slavoločni steni so ob restavraciji odkrili gotske freske. Za zgodovino in za slogovni razvoj našega srednjeveškega kiparstva je pomemben kip sv. Barbare, ki ga hranijo v Narodni galeriji v Ljubljani in ki naj bi izhajal iz ene od obeh leških cerkva.

Leške cerkve

Notranjščina cerkve sv. Ane je še povsem ohranila svojo polno spomeniško pričevalnost. Umetnostno se je bogatila od 15.-17. stoletja in je spomenik stare likovne kulture, ki dokazuje, da so imeli nekoč ljudje občutek za pravo mero in so v dobrih stoletjih ustvarili prostorsko umetnino, ki obiskovalca prevzame s svojo skladnostjo in z nevsiljivo "lepoto". Gotski lepotici – dvojčici sta ne samo umetnostni, temveč tudi izjemen krajinski spomenik.

Podružnična cerkev sv. Volbenka (Bolfenka) na Lešah, gotska cerkev, stoji jugozahodno nad cerkvijo sv. Ane in je od nje oddaljena le nekaj metrov. Strela je leta 1885 povzročila požar, v katerem je zgorel stari leseni strop in večina cerkvene opreme. Lep baročni veliki oltar sv. Volbenka iz leta 1680 je dal z darovi faranov postaviti župnik Gašpar Pilat (Caspar Pillath, župnik pri Devici Mariji na Jezeru od 1678-1706). V triladijski stebrni kripti pod gotskim prezbiterijem je dal prevaljski župnik Valentin Cadelli, ki je tu služboval med leti 1712-1752, postaviti kamniti baročni oltarček, posvečen sv. Valentinu, v katerem sta kipa dveh svetnikov, desni je sv. Valentin.

prevalje-krozni

Prevalje

Lep je svet med Peco in Uršljo goro, kjer ob vznožju leži obcina Prevalje z raznovrstnimi podobami narave, bogato kulturno dedišcino in središcem kulturnega,...

volinjak

Stražišče

Stražišče je gozdnato hribovito naselje vzhodno od Breznice. Po njem so raztresene samotne kmetije. Nad naseljem se boči apnenčasta Brinjeva gora,...

poljana

Poljana

Dobre 4 km s Prevalj, ob glavni cesti Prevalje–Mežica, leži naselje Poljana. Tik ob glavni cesti stoji gotska cerkev sv. Janeza Krstnika iz 14. stoletja,...

holmec

Holmec

Na nekdanjem mejnem prehodu Holmec stoji pomnik Domovino se vedno brani 1991-2011, postavljen ob 20-letnici samostojnosti RS.

sentanel

Šentanel

Vas slovi po izvrstni koroški kuhinji, prvovrstnem moštu in edinstvenih razgledih na Uršljo goro, Peco, Raduho, Libuško polje, Obir in Podjuno.

lese

Leše

Strnjena vasica Leše leži v majhni kadunji in je deloma raztresena po pobocjih, skozi pa tece Leški graben. Preteklost Leš je najbolj zaznamovalo rudarstvo,...